Share this article
Shanghai restaurant REVIEW:
Xiao Nan Guo

Share this article
Phone: 3208 9777
Xiao Nan Guo, Ruijin Guesthouse, 118 Ruijin Er Lu, near Nanchang Lu, Shanghai, China

Price Range:

¥¥¥

Cuisine:

Shanghainese
9
 
 
Xiao Nan Guo